Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Rakgel SatinCare Sensitive Aloe Vera Glide 200ml Venus

Rakgel SatinCare Sensitive Aloe Vera Glide 200ml Venus

Varumärke

Venus

Produktinformation

Gillette Satin Care Sensitive Aloe Vera Glide lätt parfymerade rakgel för kvinnor är speciellt utformad för känslig hud. De avancerade mjukgörande ämnena gör att rakhyveln kan glida otroligt lätt för att skydda känslig hud och få huden att kännas mjuk och len varje gång du rakar dig. Använd med Gillette Venus-rakhyvlar för bästa resultat. H229 - Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.P410+P412 - Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. AnvändningAnvisninger/Bruk/Bruksanvisning: Gnid forsigtigt barbergel/försiktigt rakgel over våd/fuktet hud for at/å danne/för att skapa et fyldigt skum til en glat barbering/slät rakning. Skyl/Skölj efter barbering/rakning. Du får fantastiske resultater ved brug sammen/vid användning tillsammans med Gillette® Venus®-skrabere/barberhøvler/rakhyvlar.

Övrig information

FörvaringFörvaras oåtkomligt för barn. 5,1 viktprocent av innehållet är brandfarligt.Varning: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor.Rökning förbjuden. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.

Rakgel SatinCare Sensitive Aloe Vera Glide 200ml Venus

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar