Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Torrschampo Extraordinary Oil Sublime Detangle 200 ml Elvital

Torrschampo Extraordinary Oil Sublime Detangle 200 ml Elvital

Varumärke

Elvital

Produktinformation

EXTREMT BRANDFARLIG AEROSOL. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C. Förvaras oåtkomligt för barn.

Torrschampo Extraordinary Oil Sublime Detangle 200 ml Elvital

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar