Startsida ica.se

Power Essential Disktabletter Finish

Varumärke

Finish

Produktinformation

· # 1 rekommenderad av ledande diskmaskinstillverkare· Effektiv rengöring varje gång· EU EcolabelFinish Power Essential, All in 1-lösning för disken. Vår Powerball turboladdar tabletten för vardagsrengöring 1:a gången, varje gång. Finish Powerball frigör sina verksamma ämnen och avlägsnar tuffa matrester lekande lätt. Varje tablett är enskilt förpackad för ökad fräschör. Innehåller Subtilisin. Kan ge upphov till allergisk reaktion.Orsakar allvarlig ögonirritationVID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.Förvaras oåtkomligt för barn.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Power Essential Disktabletter Finish