Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Apotek, Hälsa & Skönhet
  3. Rakvård & Hårborttagning
  4. Rakvård man
  5. Rakskum & After shave
  6. Labs Gel Gillette

Labs Gel Gillette

Varumärke

Gillette

Produktinformation

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna låga och andra antändningskällor. Rökning förbjuden Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare Förvaras oåtkomligt för barn.

Labs Gel Gillette

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar