Startsida ica.se

Exp Vaxremsor Norm. hud ben & kropp Veet

Varumärke

Veet

Produktinformation

FÖRVARAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.Vid kontakt med ögonen: skölj omedelbart med mycket vatten och sök vård.Om någon har ätit av produkten: sök genast vård och visa ytterförpackningen.

Exp Vaxremsor Norm. hud ben & kropp Veet