Startsida ica.se

Pure Vaxremsor bikini & underarm Veet

Varumärke

Veet

Produktinformation

FÖRVARAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.Vid kontakt med ögonen: skölj omedelbart med mycket vatten och sök vård.Om någon har ätit av produkten: sök genast vård och visa ytterförpackningen.

Pure Vaxremsor bikini & underarm Veet