Startsida ica.se

Expert Hårborttagningskit för intim Veet

Varumärke

Veet

Produktinformation

Förvaras oåtkomligt för barn.Förvaras svalt med god ventilation. Förvaras ej vid temperaturer över 50°C.Vid kontakt med ögonen: skölj omedelbart med mycket vatten och sök vård.Om någon har ätit av produkten: sök genast vård och visa ytterförpackningen.Förvaras i originalförpackningen.Sök vård om irritation kvarstår.

Expert Hårborttagningskit för intim Veet