Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Deodorant & Body Spray 150ml Prac

Varumärke

Prac

Produktinformation

Prac Deodorant & Body spray kan användas på hela kroppen. Den har en fräsch doft och passar för alla hudtyper och kan användas dagligen. Innehåller havre för extra fuktgivande och lugnande effekt. Extremt brandfarlig aerosol.Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.Får aldrig utsättas för temperaturer över 50 °C.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.Skyddas från solljus.Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.FÖRVARAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor
Deodorant & Body Spray 150ml Prac