Startsida ica.se

Wipes Universal Multisurface 100st Ajax

Varumärke

Ajax

Produktinformation

Ajax städservetter tar enkelt bort damm och smuts. Med fräsch doft av tall som avlägsnar dålig lukt. Orsakar allvarlig ögonirritation.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Förvaras oåtkomligt för barn.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Tvätta händerna grundligt efter användning.Undvik kontakt med ögonen. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten.

Wipes Universal Multisurface 100st Ajax