Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Spray Kitchen & Grease 750ml Ajax

Varumärke

Ajax

Produktinformation

För effektiv fettlösande rengöring i köket - Ajax Köksspray tar bort svåra fläckar och ingrodd smuts. Dessutom är produkten miljömärkt. Orsakar allvarliga ögonskador.Används endast i väl ventilerade utrymmen.Förvaras oåtkomligt för barn.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Spray Kitchen & Grease 750ml Ajax