Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Städ
  4. Köksrengöring
  5. Spray Kitchen & Grease 750ml Ajax

Spray Kitchen & Grease 750ml Ajax

Varumärke

Ajax

Produktinformation

För effektiv fettlösande rengöring i köket - Ajax Köksspray tar bort svåra fläckar och ingrodd smuts. Dessutom är produkten miljömärkt. Orsakar allvarliga ögonskador.Används endast i väl ventilerade utrymmen.Förvaras oåtkomligt för barn.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälpVID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Spray Kitchen & Grease 750ml Ajax

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar