Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Städ
  4. Köksrengöring
  5. Spray Kitchen & Grease 750ml Ajax

Spray Kitchen & Grease 750ml Ajax

Varumärke

Ajax

Produktinformation

Ajax Kitchen är en köksrengöring för effektiv, fettlösande rengöring i köket ? Ajax Köksspray tar bort ingrodd smuts och kan även användas på golv. 'Easy cleaning'-teknologi underlättar för en omedelbar rengöring och inget behov av att skölja av produkten efter. Produkten är miljömärkt och innehåller 99% ingredienser av naturligt ursprung. Återvinningsbar flaska och spraymunstycke. Orsakar allvarliga ögonskador.Förvaras oåtkomligt för barn.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Spray Kitchen & Grease 750ml Ajax

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar