Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

    Näringspinnar Blommande växter 30-p ICA Garden

    Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna.

    Näringspinnar Blommande växter 30-p ICA Garden
    Fyller näringsbehovet i upp till 6 veckor. Pinnarna sköter sig själva. En viss mängd av pinnen upplöses vid varje vattning. Innheåller: NPK-gödselmedel med krotonylidendiurea 7-4-10 med mikronäringsämnen. 7,0 % N Totalkväve, 2,3 % N ammoniumkväve, 12,5% ureakväve 4,7 % N kväve från krotonylidendiurea. 3,9 % P i neutralt ammoniumcitrat och vattenlöslig fosfor / 2,8 % P vattenlöslig fosfor. 9,9 % K vattenlöslig kalium. 0,01 % B vattenlöslig bor. 0,020 % Cu vattenlöslig koppar. 0,06 % Mn vattenlöslig mangan.

    Återfinns i kategorier