Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Näringspinnar Blommande växter 30-p ICA Garden

Näringspinnar Blommande växter 30-p ICA Garden

Varumärke

ICA Garden

Produktinformation

Fyller näringsbehovet i upp till 6 veckor.Pinnarna sköter sig själva.En viss mängd av pinnen upplöses vid varje vattning.Innheåller:NPK-gödselmedel med krotonylidendiurea7-4-10 med mikronäringsämnen. 7,0 % N Totalkväve, 2,3 % N ammoniumkväve,12,5% ureakväve4,7 % N kväve från krotonylidendiurea. 3,9 % Pi neutralt ammoniumcitrat och vattenlösligfosfor / 2,8 % P vattenlöslig fosfor. 9,9 % Kvattenlöslig kalium. 0,01 % B vattenlöslig bor.0,020 % Cu vattenlöslig koppar. 0,06 % Mnvattenlöslig mangan.

Näringspinnar Blommande växter 30-p ICA Garden

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar