Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

    Växtnäring 1l ICA Garden

    Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna.

    Växtnäring 1l ICA Garden
    För kraftig tillväxt hs alla gröna och blommande växter,inomhus, på balkong och i trädgården. Innehåll: EF-Gödselmedel. NPK-gödningslösning 7-1-5. 7% N totalkväven, 2% N ammoniumkväve, 2% N nitratkväve, 3% N ureakväve, 1,3% P vattenlöslig fosfor, 5,0% K vattenlöslig kalium. Förvaras ordentligt sluten och oåtkomligt för barn och husdjur. Endast för gödslingsbruk.

    Återfinns i kategorier