Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Teakolja 250ml MP52

Varumärke

MP52

Produktinformation

Använd MP52 Teakolja för rengöring och polering av olackerade träytor, fungerar utmärkt både inomhus och utomhus. MP52 Teakolja återger träet sin naturliga lyster utan att färga ytan. Passar för behandling av dörrar, inredningsdetaljer, båtinredningar, utomhusmöbler och till uttorkade träytor som behöver fräschas upp och få en skyddande yta. kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarnaUpprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickorFörvaras oåtkomligt för barn.Tvätta händerna grundligt efter användning.Innehåller: Nafta petroleum vätebehandlad tung.VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.Framkalla INTE kräkning.Förvaras inlåst.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.
Teakolja 250ml MP52