Startsida ica.se

Möbelpolish 250ml MP52

Varumärke

Herdins

Produktinformation

MP52 Möbelpolish är ett rengörande polermedel som används för att blanka och matta möbler ska återfå sin glans. När du vill ha ett rent, blankt och smutsavvisande resultat. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickorFörvaras oåtkomligt för barn.Innehåller Nafta (petroleum) vätebehandlad tungVID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.Används endast i väl ventilerade utrymmen.

Möbelpolish 250ml MP52