Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Lim Super Glue Precision 5g Loctite

Lim Super Glue Precision 5g Loctite

Varumärke

Loctite

Produktinformation

Starkt Universellt superlim. Superlim som limmar de flesta material på några sekunder. Extra långt munstycke för svåråtkomliga ytor. Limmar droppfritt och ger en osynlig limfog. Unik och behändig förpackning med unik kork som hindrar att limmet torkar i pipen. Tål maskindisk, stötar och temperaturer från -50°C upp till 120°C. Orsakar allvarlig ögonirritation.Kan orsaka irritation i luftvägarna.Irriterar huden.Cyanoakrylat. Fara. Fäster snabbt på hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn.VID HUDKONTAKT:Ha Förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Undvik inandning av spray.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinsr om det går lätt. Fortsätt att skölja.Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala regler.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja

Lim Super Glue Precision 5g Loctite

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar