Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Lim Super Glue Precision 5g Loctite

Lim Super Glue Precision 5g Loctite

Varumärke

Loctite

Produktinformation

Starkt Universellt superlim. Superlim som limmar de flesta material på några sekunder. Extra långt munstycke för svåråtkomliga ytor. Limmar droppfritt och ger en osynlig limfog. Unik och behändig förpackning med unik kork som hindrar att limmet torkar i pipen. Tål maskindisk, stötar och temperaturer från -50°C upp till 120°C. Orsakar allvarlig ögonirritation.Kan orsaka irritation i luftvägarnaIrriterar huden.Cyanoakrylat. Fara. Fäster snabbt på hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn.Tvätta händerna grundligt efter användning.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i fleraUndvik att andas in ångor.Innehållet/behållaren lämnas lämnas till auktoriserad återvinningsstation i enlighet med bestämmelserna om farligt avfall respektive förpackningar och förpackningsavfall.VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

Lim Super Glue Precision 5g Loctite

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar