Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Lim Super Glue Control 3g Loctite

Varumärke

Loctite

Produktinformation

Snabblim i smart limautomatSuper Glue Control är ett mycket starkt universellt snabblim som fäster på de flesta material som porslin, keramik, metall, trä, läder, gummi och de flesta typer av plast. limmar droppfritt och ger en osynlig limfog.Förpackad i smart limautomat som ger perfekt kontroll på doseringen.Limautomaten är försedd med en unik kork som hindrar att limmet torkar i pipen. Irriterar huden.Orsakar allvarlig ögonirritation.Kan orsaka irritation i luftvägarnaVID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten.Cyanoakrylat. Fara. Fäster snabbt på hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn.Avfall: enligt lokala föreskrifter.VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.Undvik att andas in ångor.
Lim Super Glue Control 3g Loctite