Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Grovtextil Spray 1L Imprenex Herdins

Varumärke

Herdins

Produktinformation

Grovtextil Imprenex är speciellt framställt för att ge en vattenavvisande effekt på grövre textilier.Rengör alltid textilierna före impregnering.Räcker till ca 3-4 m2.Storlek: 1 literH304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.Lämna den helt tömda förpackningen till förpackningsinsamlingen.P331 Framkalla INTE kräkning.Förvaras oåtkomligt för barn.Förvaras inlåst.
Grovtextil Spray 1L Imprenex Herdins