Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Grovtextil Spray 1L Imprenex Herdins

Grovtextil Spray 1L Imprenex Herdins

Varumärke

Herdins

Produktinformation

Grovtextil Imprenex är speciellt framställt för att ge en vattenavvisande effekt på grövre textilier.Rengör alltid textilierna före impregnering.Räcker till ca 3-4 m2.Storlek: 1 liter H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.Innehållet/behållaren lämnas till auktoriserad återvinningsstation i enlighet med bestämmelserna om farligt avfall respektive förpackningar och förpackningsavfall.Förvaras oåtkomligt för barn.P405 Förvaras inlåst.Framkalla INTE kräkning

Grovtextil Spray 1L Imprenex Herdins

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar