Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Textsilfärg Natural fibre Djupröd Herdins

Textsilfärg Natural fibre Djupröd Herdins

Varumärke

Herdins

Produktinformation

Textilfärg för tvättäkta infärgning av naturfibrer. Välj temperatur efter tvättrådet 30, 40 eller 60 grader.EgenskaperTextilfärg för tvättäkta infärgning i 30, 40 eller 60 grader av bomull, lin och viskos.Färg + kulörnummerDjupröd, 752InnehållEtt paket Herdins Textile Colour natural fibre innehåller 100 ml reaktiv flytande textilfärg samt en påse Herdins Textile Colour fix. Herdins Textile Colour salt säljs separat.FörpackningKapselÅtgång/DoseringEn förpackning färgar 500g textilier till full färgstyrka och upp till 1500g till en ljusare nyans.Rengöring av tvättmaskinenRengör tvättmaskinens luddfiltret före och efter färgning. Torka bort eventuella färgrester på metall, plast och gummidetaljer efter färgning med en fuktig trasa.AvfallshanteringDestrueras enligt lokala föreskrifter./ Lämnas till miljöstation. För mer information kontakta din kommun. Kan orsaka allergisk hudreaktionFörvaras oåtkomligt för barn.Innehållet/behållaren lämnas till auktoriserad återvinningsstation i enlighet med bestämmelserna om farligt avfall respektive förpackningar och förpackningsavfall.Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Använd skyddshandskar /ögonskydd / ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.

Textsilfärg Natural fibre Djupröd Herdins

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar