Startsida ica.se

Volume power Hårspray 250ml Taft Schwarzkopf

Produktinformation

Hårexperterna på Schwarzkopf har utvecklat Taft – en komplett stylingserie som ger utrymme för din kreativitet, och ger din frisyr perfekt hållbarhet i alla situationer.Taft Volume hårspray är en intensivt lyftande produkt med kollagen som ger dubbel volym utan att tynga ned. För dig som vill ha mycket volym ända från hårroten, med ett resultat som håller i upp till 48 timmar. Lätt att borsta ur. Lämnar inga restprodukter. Stadga 5/5. Extremt brandfarlig aerosol.TRYCKBEHÅLLARE: Kan sprängas vid uppvärmning.Förvaras oåtkomligt för barn.Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.Spraya inte över öppen låga eller andra antändningskällor.Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga, eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

Volume power Hårspray 250ml Taft Schwarzkopf