Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Hårspray Mega Hold 5+ 250ml Wella

Hårspray Mega Hold 5+ 250ml Wella

Varumärke

Wella

Produktinformation

Extremt brandfarlig aerosol.Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmningFörvaras oåtkomligt för barn.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.Skyddas från solljus.Får inte utsättas för temperaturer över 50°CSpreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

Hårspray Mega Hold 5+ 250ml Wella

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar