Startsida ica.se

Maskindiskpulver Classic 1,5kg Miljömärkt Finish

Varumärke

Finish

Produktinformation

· Effektivt diskmaskinspulver · Löser upp även de tuffaste fläckarna så att de lätt kan tvättas bort · Skinande ren disk varje gång Få skinande ren disk varje gång med vårt Finish Classic maskindiskmedel. Diskmaskinspulvret klarar allt ifrån lasagnerester och frukostskålar till smutsiga krukor - och försäkrar dig om ett skinande resultat varje gång. Använd Finish Classic maskindiskmedel med Finish Salt och Finish Spolglans för ett enastående resultat. Orsakar allvarlig ögonirritationAnvänd ögonskydd / skyddshandskar / skyddskläder.Förvaras oåtkomligt för barn.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Fortsätt att skölja. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälpHa förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Maskindiskpulver Classic 1,5kg Miljömärkt Finish