Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Disk
  4. Maskindiskmedel
  5. Spolglans & maskinsalt
  6. Maskindiskrengöring Dubbelverkande 250ml Finish

Maskindiskrengöring Dubbelverkande 250ml Finish

Varumärke

Finish

Produktinformation

· Diskmaskinrengöringen tar bort kalk och fett · Skyddar din diskmaskin · Neutraliserar obehagliga lukter Rengör din diskmaskin med Finish Diskmaskinrengöring så att du får en skinande ren disk varje gång. Den tar bort fett och kalkavlagringar, rengör dolda maskindelar och neutraliserar dålig lukt. Använd Finish Diskmaskinrengöring en gång i månaden för bästa resultat disk efter disk. Orsakar allvarliga ögonskador.Irriterar huden.Förvaras oåtkomligt för barn.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.VID KONTAKTMED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten iflera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Användning1. Använd endast diskmaskinrengöringen i en tom diskmaskin.2. Ta bort klistermärket - inte locket.3. Placera flaskan upp och ned i underkorgen som du normalt skulle placera en tallrik.4. Kör ett program på minst 65°C.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Maskindiskrengöring Dubbelverkande 250ml Finish

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar