Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Låsfix-set CRC

Låsfix-set CRC

Varumärke

CRC

Produktinformation

Innehåller, två låsfixare: 1. CRC Lock Oil +PTFE - en låsolja och smörjmedel i ett. Löser upp is, snö och frost samt förhindrar lås att frysa. 40 ml. 2. CRC Lock De-Icer - låsspray och låsrengörare i ett. Liten, praktisk flaska i fickformat som rengör och snabbt tinar upp snö, is och frost. 15 ml. Orsakar allvarlig ögonirritation.Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.Extremt brandfarlig aerosol.Förvaras oåtkomligt för barn.Vid hudirritation eller utslag:Skyddas från solljus.VID HUDKONTAKT:Får inte utsättas för temperaturer över 50 °CSök läkarhjälp.Tvätta med mycket tvål och vatten.Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.Behållaren lämnas till enlighet med lokala föreskrifter.

Låsfix-set CRC

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar