Startsida ica.se

Låsfix-set CRC

Varumärke

CRC

Produktinformation

Innehåller, två låsfixare:1. CRC Lock Oil +PTFE - en låsolja och smörjmedel i ett. Löser upp is, snö och frost samt förhindrar lås att frysa. 40 ml.2. CRC Lock De-Icer - låsspray och låsrengörare i ett. Liten, praktisk flaska i fickformat som rengör och snabbt tinar upp snö, is och frost. 15 ml.Orsakar allvarlig ögonirritation.Extremt brandfarlig aerosol.Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.Skyddas från solljus.Förvaras oåtkomligt för barn.Sök läkarhjälp.Får inte utsättas för temperaturer över 50 °CVID HUDKONTAKT:Tvätta händerna grundligt efter användning.Lämna den helt tömda förpackningen till förpackningsinsamlingen.Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållareP333 Vid hudirritation eller utslag:

Låsfix-set CRC