Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Universalspray 5-56 250ml CRC

Universalspray 5-56 250ml CRC

Varumärke

CRC

Produktinformation

Universalservicespray. Lösgör rostiga delar och underlättar start avbt, driver ut fukt ochförebygger elfel. CRC 5-56 skyddar även mot korrosion och har dessutomrengörande egenskaper.EGENSKAPERGer temporärt skydd av metalldelar under förvaring.Skyddar metaller och legeringar mot korrosion.Tränger undan och stänger ute vatten och fukt.Lösgör metalldelar som kärvar eller sitter fast på grund av smuts,korrosion eller torkat fett.Förlängningsrör för precisionsapplicering.Ett måste i varje verktygslåda.ANVÄNDNINGSOMRÅDENKärvande och rostiga delarRengöring av plastdetaljerDriva ut fuktSmörja gångjärnBultat och muttrarTrädgårdutrustning Brandfarlig aerosol.Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmningFörvaras oåtkomligt för barn.Skyddas från solljus.Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.Får inte utsättas för temperaturer över 50 °CFår inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

Universalspray 5-56 250ml CRC

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar