Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Tvätt
  4. Tvättmedel
  5. Vittvätt pulver
  6. Tvättmedel Vittvätt 1,9kg Miljömärkt ICA

Tvättmedel Vittvätt 1,9kg Miljömärkt ICA

Varumärke

ICA

Produktinformation

Innehåller: Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-tridecylomega-hydroxy-, branched, disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3). Orsakar allvarlig ögonirritationFörvaras oåtkomligt för barn.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Vid bestående ögonirritaion: Sök läkarhjälp. Innehåll: CitronsyraVID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Tvättmedel Vittvätt 1,9kg Miljömärkt ICA

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar