Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Tvättmedel Vittvätt 1,9kg Miljömärkt ICA

Varumärke

ICA

Produktinformation

Innehåller: Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-tridecylomega-hydroxy-, branched, disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3). Orsakar allvarlig ögonirritation.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvårdFörvaras oåtkomligt för barn.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.
Tvättmedel Vittvätt 1,9kg Miljömärkt ICA