Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Tvätt
  4. Tvättmedel
  5. Tvättkapslar
  6. Tvättkapslar Color 14-p Via

Tvättkapslar Color 14-p Via

Varumärke

Via

Produktinformation

Via Color tvättkapslar Clean+Care 14pack gör det enklare än någonsin att tvätta! Kapslarna är färdigdoserade med Vias effektiva tvättkoncentrat vilket gör det enkelt för dig att få skinande ren tvätt varje gång. Nya Via tvättkapslar Clean+Care är effektiv mot svåra fläckar och tvättar rent på djupet, samt innehåller färgbevarande ingredienser som hjälper dig hålla kläderna fräscha längre. Kapslarna finns som Color, White och Color Sensitive och är miljömärkta med Svanen. Fördelar med Vias tvättkapslar • Allt i 1 • Färdigdoserad • Effektiv mot svåra fläckar • Bevarar färgerna • Ingen överdosering • Inget spill och kladd • Miljömärkt med Svanen Orsakar allvarlig ögonirritation.Förvaras oåtkomligt för barn.VID KONTAKT MED ÖGONEN:Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Tvätta händerna grundligt efter användning.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.P103 - Läs noggrant och följ alla instruktioner. AnvändningFölj alltid tvättinstruktionerna på plagget och dosera enligtsmutsighetsgrad, vattenhårdhet och maskinstorlek. Blanda ejvita och färgade textilier i samma tvätt. Fyll maskinen, utan attöverfylla, samt sänk tvättemperaturen för att minska energi ochvattenkonsumtion och därmed skydda miljön. Överdoseringgör inte tvätten renare och är även skadligt för miljön. Användstandardprogram vid låg temperatur (inte fintvättprogram),använd inte förtvätt. Om rester av kapseln skulle bli kvar påtvätten, skölj av med varmt vatten.Tvätta händerna efter hantering av kapslar.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning. FörvaringFörvara utom värme, fukt och solljus. Höljet på denna kapselinnehåller bittermedel, vilket hjälper till att förhindra barn frånatt förtära produkten. Förvaras oåtkomligt för barn.

Tvättkapslar Color 14-p Via

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar