Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Mousse 2 dagars Volume Mousse 200ml Wella

Mousse 2 dagars Volume Mousse 200ml Wella

Varumärke

Wella

Produktinformation

Wellaflex 2nd Day Volume Mousse ger ditt hår volym i upp till 2 dagar. tryckbehållare:kan sprängas vid uppvärmning.Extremt brandfarlig aerosol.Förvaras oåtkomligt för barn.Skyddas från solljus.Får inte utsättas för temperaturer över 50°C.Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor,öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

Övrig information

FörvaringFörvaras ej i direkt solljus

Mousse 2 dagars Volume Mousse 200ml Wella

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar