Startsida ica.se

2 dagars volume Mousse 200ml Wella

Varumärke

Wella

Produktinformation

Wellaflex 2nd Day Volume Mousse ger ditt hår volym i upp till 2 dagar. tryckbehållare:kan sprängas vid uppvärmning.Extremt brandfarlig aerosol.Får inte utsättas för temperaturer över 50°C.Förvaras oåtkomligt för barn.Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor,öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.Skyddas från solljus.

2 dagars volume Mousse 200ml Wella