Startsida ica.se

Fläckborttagning Pulver Vittvätt 940g Miljömärkt Vanish

Varumärke

Vanish

Produktinformation

- Effektiv fläckborttagning på första försöket- Vitare vitt efter en tvätt- Vanish Gold White är utvecklat för vita tyger Låt dina vita kläder förbli vita tvätt efter tvätt med Vanish Gold White fläckborttagning. Det är vår bästa produkt för vita tyger - och ger dig vitare vita kläder efter bara en tvätt. Prova Vanish Gold White fläckborttagning på dina vita kläder och se skillnaden. Vi rekommenderar att du förbehandlar eller blötlägger kläderna för bästa resultat. Innehåller Subtilisin. Kan ge upphov till allergisk reaktion.Irriterar hudenOrsakar allvarliga ögonskador.Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRLEN eller läkare.Förvaras oåtkomligt för barn.Förvaras torrt och svalt.Tvätta händerna grundligt efter användning.VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Fläckborttagning Pulver Vittvätt 940g Miljömärkt Vanish