Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Tvätt
  4. Fläckborttagning
  5. Fläckborttagning Pulver Vittvätt 940g Miljömärkt Vanish

Fläckborttagning Pulver Vittvätt 940g Miljömärkt Vanish

Varumärke

Vanish

Produktinformation

¤Omedelbart Vitare efter 1 tvätt* - även vid 30°¤Multi Power formula som är specialutvecklad för vittvätt¤Enastående fläckborttagning som bonus!¤Säker att använda på vardagstextil så som bomull och polyester¤SvanenmärktMed Vanish White Laundry Booster fläckborttagningspulver får du vitare vitt och fläckborttagare i en produkt; tar bort alla sorters envisa fläckar säkert och effektivt. Från de svåra som syns tydligt till de som kan vara dolda djupt inne i tyget. Det är lättare än du tror att få vittvätten vitare - tillsätt bara en skopa i varje tvätt. Lita på rosa och få vitare vitt!* jämfört med grånade tyger. Resultaten kan variera. Orsakar allvarliga ögonskador.Irriterar huden.Innehåller: Linalool. Kan orsaka en allergisk reaktion.Förvaras oåtkomligt för barn.Tvätta händerna grundligt efter användning.Förvaras torrt och svalt.Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderne.Använd ögonskydd.VID KONTAKT MED ÖGONEN:Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRLEN eller läkare.VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. AnvändningBRUKSANVISNING:* Följ alltid tvättinstruktionerna på kläderna.* För att testa färgäkthet - prova först på ett dolt område. Skölj och låt torka.* Sätt på locket efter användning ochförvara svalt och torrt.* För bästa resultat kan det vara nödvändigt att upprepa delar av processen.¤ Använd inte på ylle, silke eller läder.¤ Använd inte på behandlade ytor (trä, metaller och dylikt). ¤ Blötlägg inte textilier impregnerade med flamsäkra produkter eller med metallspännen.¤ Utsätt inte förbehandlade eller blötlagda textiler för direkt solljus eller värme före tvätt eller innan textilierna är grundligt sköljda.¤ Efter att produkten är blandad till en kräm ska blandningen inte förvaras i en sluten behållare. Blandningen kommer att fortsätta att avge syre och behållaren kan bygga upp ett övertryck som orsakar läckage osv.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Fläckborttagning Pulver Vittvätt 940g Miljömärkt Vanish

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar