Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Tvätt
  4. Fläckborttagning
  5. Fläckborttagning Pulver Vittvätt 940g Miljömärkt Vanish

Fläckborttagning Pulver Vittvätt 940g Miljömärkt Vanish

Varumärke

Vanish

Produktinformation

- Effektiv fläckborttagning på första försöket- Vitare vitt efter en tvätt- Vanish Gold White är utvecklat för vita tyger Låt dina vita kläder förbli vita tvätt efter tvätt med Vanish Gold White fläckborttagning. Det är vår bästa produkt för vita tyger - och ger dig vitare vita kläder efter bara en tvätt. Prova Vanish Gold White fläckborttagning på dina vita kläder och se skillnaden. Vi rekommenderar att du förbehandlar eller blötlägger kläderna för bästa resultat. Innehåller Methylchloroisothiazolinone:Methylisothiazolinone (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.Orsakar allvarlig ögonirritation.Irriterar huden.P264 - Tvätta ätta kontaminerade kroppsdelar grundligt efter användning.Förvaras oåtkomligt för barnVID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.VID KONTAKT MED ÖGONEN:Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRLEN eller läkare.Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.Använd skyddshandskar /ögonskydd / ansiktsskydd. Förvara torrt och svalt. AnvändningBRUKSANVISNING:* Följ alltid tvättinstruktionerna på kläderna.* För att testa färgäkthet - prova först på ett dolt område. Skölj och låt torka.* Sätt på locket efter användning ochförvara svalt och torrt.* För bästa resultat kan det vara nödvändigt att upprepa delar av processen.¤ Använd inte på ylle, silke eller läder.¤ Använd inte på behandlade ytor (trä, metaller och dylikt). ¤ Blötlägg inte textilier impregnerade med flamsäkra produkter eller med metallspännen.¤ Utsätt inte förbehandlade eller blötlagda textiler för direkt solljus eller värme före tvätt eller innan textilierna är grundligt sköljda.¤ Efter att produkten är blandad till en kräm ska blandningen inte förvaras i en sluten behållare. Blandningen kommer att fortsätta att avge syre och behållaren kan bygga upp ett övertryck som orsakar läckage osv.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Fläckborttagning Pulver Vittvätt 940g Miljömärkt Vanish

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar