Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Tvätt
  4. Fläckborttagning
  5. Fläckborttagning pulver 440g Vanish

Fläckborttagning pulver 440g Vanish

Varumärke

Vanish

Produktinformation

¤Enastående fläckborttagning på första försöket¤Kraftfulla Oxi Action¤Alla sorters fläckar*¤Säker att använda på vanliga material som bomull och polyester, både kulör- och vittvätt¤SvanenmärktVanish Oxi Action-pulvret tränger in i och löser upp alla sorters fläckar på första försöket*. Från de som syns tydligt till de svårare som kan vara dolda. Du väljer hur du använder fläckborttagaren - i tvätten, som förbehandling eller vid blötläggning. Lita på rosa. Säg farväl till fläckar.* alla sorters fläckar: färg, fett eller enzymatiska Skadligt vid förtäringIrriterar huden.Orsakar allvarliga ögonskadorFörvaras oåtkomligt för barn.Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.Tvätta händerna grundligt efter användning.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Förvaras torrt och svaltVID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. AnvändningBRUKSANVISNING: * Följ alltid tvättinstruktionerna på kläderna. * För att testa färgäkthet - prova först på ett dolt område. Skölj och låt torka. * Sätt på locket efter användning ochförvara svalt och torrt. * För bästa resultat kan det vara nödvändigt att upprepa delar av processen. ¤ Använd inte på ylle, silke eller läder. ¤ Använd inte på behandlade ytor (trä, metaller och dylikt). ¤ Blötlägg inte textilier impregnerade med flamsäkra produkter eller med metallspännen. ¤ Utsätt inte förbehandlade eller blötlagda textiler för direkt solljus eller värme före tvätt eller innan textilierna är grundligt sköljda. ¤ Efter att produkten är blandad till en kräm ska blandningen inte förvaras i en sluten behållare. Blandningen kommer att fortsätta att avge syre och behållaren kan bygga upp ett övertryck som orsakar läckage osv.

Fläckborttagning pulver 440g Vanish

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar