Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. WC-sticks Ocean 5-p Domestos

WC-sticks Ocean 5-p Domestos

Varumärke

Domestos

Produktinformation

Domestos WC Sticks Ocean Fresh 5-p motverkar kalk och beläggningar. Hygieniskt att använda. Lägg Domestos Fresh WC Sticks direkt i behållaren under spolknappen och få fräsch doft och blått vatten vid varje spolning. Passar till IFÖ-toaletter med spolknappssymbolen. Irriterar huden.Innehåller Protease. Kan orsaka en allergisk reaktionOrsakar allvarliga ögonskadorAnvänd ansiktsskydd/skyddshandskar/skyddskläder.Förvaras oåtkomligt för barn.Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

WC-sticks Ocean 5-p Domestos

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar