Startsida ica.se

Tvättmedel flytande Sport 750ml ICA

Varumärke

ICA

Produktinformation

Parfymerat, flytande tvättmedel för tränings- och funktionskläder som tar bort dålig lukt. Miljömärkt. Orsakar allvarlig ögonirritationFörvaras oåtkomligt för barn.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuellakontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Tvättmedel flytande Sport 750ml ICA