Startsida ica.se

Tvättmedel Color refill 920ml A+

Varumärke

A+

Produktinformation

A+ Color refill flytande tvättmedel är med sin innovativa formula perfekt för fläckborttagning och tvätt i vardagen. A+ tvättar strålande rent varje gång och ger ett perfekt resultat även vid låga temperaturer. A+ Color är Svanenmärkt. Formulan har tagits fram för att bevara färgerna i kläderna så bra som möjligt. Effektiv redan vid 30 grader. Dosera rätt i förhållande till nedsmutsning och vattenhårdhet. Överdosering bidrar inte till renare tvätt och är skadligt för miljön. Sänk temperaturen under normala tvättprogram för att skydda miljön. Förpackningen är tillverkad av 100% återvinningsbart monomaterial. Refill finns i storleken 920 ml. Låg dosering räcker upp till 23 tvättar. Orsakar allvarlig ögonirritation.Förvaras oåtkomligt för barn.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Tvättmedel Color refill 920ml A+