Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Städ
  4. Allrengöring & Såpa
  5. Allrengöring Citron 1l ICA

Allrengöring Citron 1l ICA

Varumärke

ICA

Produktinformation

Effektiv rengöring till alla ytor som tål vatten, t ex golv, badkar, kakel, spis och målade ytor med en fräsch doft av citrus. Orsakar allvarlig ögonirritation.Förvaras oåtkomligt för barn.Tvätta händerna grundligt efter användning.Läs etiketten före användning.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Allrengöring Citron 1l ICA

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar