Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Allrengöring Vårlilja 1l ICA

Varumärke

ICA

Produktinformation

ICA Allrengöring med en fräsch doft av Vårlilja. Orsakar allvarlig ögonirritationVid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.Förvaras oåtkomligt för barn.Tvätta händerna grundligt efter användning.
Allrengöring Vårlilja 1l ICA