Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Städ
  4. Allrengöring & Såpa
  5. Allrengöring Vårlilja 1l ICA

Allrengöring Vårlilja 1l ICA

Varumärke

ICA

Produktinformation

ICA Allrengöring med en fräsch doft av Vårlilja. Orsakar allvarlig ögonirritation.Förvaras oåtkomligt för barn.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Ha förpackningen eller etiketten tillhands om du måste söka läkarvårdVID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Tvätta händer grundligt efter användning. Användning1 kapsyl (30ml) till 5 liter vatten. Eftersköljning behövs inte. Vid hård smuts kan ICA Allrengöring användas med högre koncentration eller helt outspädd. Då bör ytan eftersköljas med vatten. Följ skötselråden för ytan du rengör.

Allrengöring Vårlilja 1l ICA

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar