Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Tvätt
  4. Tvättmedel
  5. Kulörtvätt pulver
  6. Tvättmedel kulör parfymfri 750g ICA

Tvättmedel kulör parfymfri 750g ICA

Varumärke

ICA

Produktinformation

ICA Kulörtvätt gör grundligt rent och bevarar färgen i textilierna utan att bleka. Effektiv från 30 grader. Tvättmedlet är parfymfritt och rekommenderas av Astma och allergiförbundet samt miljömärkt. Orsakar allvarlig ögonirritation.Förvaras oåtkomligt för barn.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Tvättmedel kulör parfymfri 750g ICA

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar