Startsida ica.se

Tvättmedel kulör parfymfri 750g ICA

Varumärke

ICA

Produktinformation

ICA Kulörtvätt gör grundligt rent och bevarar färgen i textilierna utan att bleka. Effektiv från 30 grader. Tvättmedlet är parfymfritt och rekommenderas av Astma och allergiförbundet samt miljömärkt. Orsakar allvarlig ögonirritationVID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att sköljaFörvaras oåtkomligt för barnHa förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Tvättmedel kulör parfymfri 750g ICA