Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Tvätt
  4. Tvättmedel
  5. Vittvätt pulver
  6. Tvättmedel Vittvätt 750g ICA

Tvättmedel Vittvätt 750g ICA

Varumärke

ICA

Produktinformation

ICA Vittvätt är ett effektivt tvättmedel för vita kläder som gör rent från 40 grader. Lämnar en frisk doft på kläderna. Miljömärkt. Orsakar allvarlig ögonirritation.Förvaras oåtkomligt för barn.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Tvättmedel Vittvätt 750g ICA

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar