Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Tvättmedel Vittvätt 750g ICA

Varumärke

ICA

Produktinformation

ICA Vittvätt är ett effektivt tvättmedel för vita kläder som gör rent från 40 grader. Lämnar en frisk doft på kläderna. Miljömärkt. Orsakar allvarlig ögonirritation.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Förvaras oåtkomligt för barn.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.
Tvättmedel Vittvätt 750g ICA