Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Myggspray 100ml Salubrin

Myggspray 100ml Salubrin

Varumärke

Salubrin

Produktinformation

Salubrin Mygg Spray är ett flytande, vattenfast myggmedel som håller mygg, knott och andra bitande flugor borta i minst 6 timmar. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits. Godkänd att använda även på barn under 3 år men med försiktighet. Får ej intagas. Innehåller Citronellol, Eucalyptol. Kan orsaka allergisk reaktion.Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. Låt medlet torka in. Får ej intagas. Förvaras oåtkomligt för barn. Vid hudirritation eller utslag. Sök läkarhjälp. VID FÖRTÄRING: Vid obehag kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. Sprayen bör inte användas på skadad/infekterad hud utan rådfråga läkare. Innehåller Citronellol, Eucalyptol. Kan orsaka allergisk reaktion. Förvaras i rumstemperatur. (15-25 celcius).

Myggspray 100ml Salubrin

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar