Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Mygglotion 100ml Salubrin

Mygglotion 100ml Salubrin

Varumärke

Salubrin

Produktinformation

Salubrin Mygglotion är ett vattenfast myggmedel som håller mygg, knott och andra bitande flugor borta i minst 6 timmar. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits. Godkänd att använda även på barn under 3 år men med försiktighet. Får ej intagas. Förvaras oåtkomligt för barn.. Innehåller Citronella Oil. Kan orsaka en allergisk reaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation.Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. Låt medlet torka in. Får ej intagas. Förvaras oåtkomligt för barn. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. Krämen bör inte användas på skadad/infekterad hud utan att rådfråga läkare. Innehåller Citronella Oil. Kan orsaka en allergisk reaktion. Förvaras svalt och torrt. Orsakar allvarlig ögonirritation. AnvändningSkakas ordentligt innan användning. Smörj ett jämnt lager på utsatta ställen och massera in. För användning i ansiktet, smörj produkten i handen, dock ej i barns händer, då det är risk att de får medlet i munnen eller ögonen. Behandling runt ögon och läppar bör undvikas. Smörj även in hudpartier under lätta plagg

Övrig information

FörvaringFörvaras svalt och torrt.

Mygglotion 100ml Salubrin

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar