Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Disk
  4. Handdiskmedel
  5. Handdiskmedel Skogsbris 400ml Miljömärkt ICA Skona

Handdiskmedel Skogsbris 400ml Miljömärkt ICA Skona

Varumärke

ICA Skona

Produktinformation

ICA Skona Handdisk är nu ännu effektivare! Flaskan är tillverkad av miljövänlig retur-PET. Orsakar allvarlig ögonirritation.Förvaras oåtkomligt för barn.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Handdiskmedel Skogsbris 400ml Miljömärkt ICA Skona

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar