Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Disk
  4. Handdiskmedel
  5. Diskmedel Parfymfri 500ml Miljömärkt ICA

Diskmedel Parfymfri 500ml Miljömärkt ICA

Varumärke

ICA Skona

Produktinformation

Ekocertifierat diskmedel utan parfym. H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.P337+P313 - Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Förvaras oåtkomligt för barnHa förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Diskmedel Parfymfri 500ml Miljömärkt ICA

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar