Startsida ica.se

Diskmedel Parfymfri 500ml Miljömärkt ICA

Varumärke

ICA Skona

Produktinformation

Ekocertifierat diskmedel utan parfym. Orsakar allvarlig ögonirritation.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälpFörvaras oåtkomligt för barn.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.

Diskmedel Parfymfri 500ml Miljömärkt ICA