Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Disk
  4. Handdiskmedel
  5. Aromatics Apple 520ml YES

Aromatics Apple 520ml YES

Varumärke

YES

Produktinformation

Orsakar allvarlig ögonirritationP102 Förvaras oåtkomligt för barn.P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuellakontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja

Aromatics Apple 520ml YES

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar