Startsida ica.se

Maskindisktablett Parfymfri 30-p Miljömärkt ICA Skona

Varumärke

ICA Skona

Produktinformation

Effektiva maskindisktabletter som gör din disk skinande ren. Innehåller 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone,p-t-Butyl-alpha-methylhydrocinnamic aldehyde, alpha-Hexylcinnamaldehyde. Kan orsaka allergisk reaktionOrsakar allvarlig ögonirritationVID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkningar.Förvaras oåtkomligt för barnVid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning

Maskindisktablett Parfymfri 30-p Miljömärkt ICA Skona