Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Disk
  4. Maskindiskmedel
  5. Maskindisktabletter
  6. Maskindisktablett Parfymfri 30-p Miljömärkt ICA Skona

Maskindisktablett Parfymfri 30-p Miljömärkt ICA Skona

Varumärke

ICA Skona

Produktinformation

Effektiva maskindisktabletter som gör din disk skinande ren. Orsakar allvarlig ögonirritation.Innehåller Methylisothiazolinone. Kan orsaka en allergisk reaktion.VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.Förvaras oåtkomligt för barn.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning

Maskindisktablett Parfymfri 30-p Miljömärkt ICA Skona

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar