Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Köksrengöring 500 ml ICA Basic

Varumärke

ICA Basic

Produktinformation

ICA Basic Köksrengöringsspray är perfekt rengöring till köket. Det är bara att spraya och torka – perfekt för dig som vill göra den dagliga rengöringen enkel. Till ett lägre pris med bra kvalitet utan extra finesser. Orsakar allvarlig ögonirritation.Ha förpack-ningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Läs etiketten före användning.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Förvaras oåtkomligt för barn.Tvätta händerna grundligt efter användningVid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.
Köksrengöring 500 ml ICA Basic