Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Tvätt
  4. Tvättmedel
  5. Kulörtvätt pulver
  6. Tvättmedel Kulör 8kg ICA Basic

Tvättmedel Kulör 8kg ICA Basic

Varumärke

ICA Basic

Produktinformation

Rengör bra och doftar gott. Till ett lägre pris tack vare storainköp, enklare förpackning och utan extra finesser Orsakar allvarlig ögonirritation.Förvaras oåtkomligt för barn.Tvätta händerna grundligt efter användning.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. AnvändningTvättips: Blanda inte vita och kulörta textilier i samma tvätt. Följ alltid tvättråden på textilierna. Rekommenderas ej till ull, silke och andra känsliga textilier. Tänk på miljön: Tvätta med välfylld maskin och följ doseringsanvisningarna. Använd lägsta rekommenderade temperatur. Dosera efter vattnets hårdhet. I Sverige har drygt 80% av hushållen mjukt vatten. Närmare upplysning om hårdheten på ditt vatten finns hos din kommun.

Tvättmedel Kulör 8kg ICA Basic

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar