Startsida ica.se

Partyspray färg röd 80ml Alfons Åberg

Varumärke

Alfons Åberg

Produktinformation

Perfekt för att fixa en galen partyfrisyr. Den röda färgsprayen är snäll mot hud och hårbotten och lätt att tvätta ur. Skaka flaskan. Se till att skydda kläder och ögon. Extremt brandfarlig aerosol.Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C.Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.Förvaras oåtkomligt för barn.Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.Rökning förbjuden.

Partyspray färg röd 80ml Alfons Åberg