Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Myr Effekt refill Neudorff

Varumärke

Neudorff

Produktinformation

Refill till Myr Effekt dosor som räcker till 8 påfyllningar.Registreringsnummer: 5524Bekämpningsmedel klass 3Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Förvaras oåtkomligt för barn.
Myr Effekt refill Neudorff