Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Myr Effekt refill Neudorff

Myr Effekt refill Neudorff

Varumärke

Neudorff

Ursprungsland

Sverige

Produktinformation

Refill till Myr Effekt dosor som räcker till 8 påfyllningar. Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning Registreringsnummer: 5524 Bekämpningsmedel klass 3 Skyddsangivelser Förvaras oåtkomligt för barn. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Förvaras oåtkomligt för barn.

Övrig information

Länkar Säkerhetsdatablad

Myr Effekt refill Neudorff

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar