Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Universalspray 75ml ICA

Varumärke

ICA

Produktinformation

ICA Universalspray. Snabbverkande rengöringsmedel som effektivt löser smuts och fett. Orsakar allvarlig ögonirritationFörvaras oåtkomligt för barn.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
Universalspray 75ml ICA