Startsida ica.se
  1. Startsida
  2. Städ, Tvätt & Papper
  3. Städ
  4. Allrengöring & Såpa
  5. Universalspray 75ml ICA

Universalspray 75ml ICA

Varumärke

ICA

Produktinformation

ICA Universalspray. Snabbverkande rengöringsmedel som effektivt löser smuts och fett. Orsakar allvarlig ögonirritation.Förvaras oåtkomligt för barn.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Universalspray 75ml ICA

Sortimentet kan variera mellan butikerna

Du kanske också gillar