Startsida ica.se

Tvättmedel Kulörtvätt Parfymfri 1kg Miljömärkt ICA Skona

Varumärke

ICA Skona

Produktinformation

Tvättmedel som tvättar rent med låg dosering, även vid lägre temperaturer. Utan parfym. Orsakar allvarlig ögonirritation.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvårdVID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Förvaras oåtkomligt för barn.

Övrig information

ICA har ambitionen att alltid ge Dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber Dig därför att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning

Tvättmedel Kulörtvätt Parfymfri 1kg Miljömärkt ICA Skona