Startsida ica.se

Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Nedan visas ett exempelutbud.

Allrengöring Peony Flowers 1l Ajax

Varumärke

Ajax

Produktinformation

Orsakar allvarliga ögonskador.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Förvaras oåtkomligt för barn.
Allrengöring Peony Flowers 1l Ajax